'Aisyiyah

Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan

STRUKTUR PCA PEMALANG PERIODE2015 - 2020
Home » DINAMIKA CABANG

STRUKTUR PIMPINAN

PIMPINAN CABANG ' AISYIYAH KECAMATAN PEMALANG

PERIODE 2015 - 2020

1. Ketua                           : Ani Purwaning Rahayu, S.Pd.

2. Wakil Ketua                : Maftukha Sahlan

3. Wakil Ketua                : Suswaitah Suciningsih

4. Sekretaris                    : Siti Sundari, S.Pd,M.Pd,Kons

5. Wakil Sekretaris         : Dyah Kusuma Wardani, S.Pd

6. Bendahara                  : Winarsih, S.Pd

7. Wakil Bendahara       : Puji W, S.Pd

 

Ketua Majelis / Lembaga

1. Ketua Majlis Tabligh                                        : Ani' mah, S.Pd

2. Ketua Majlis Dikdasmen                                 : Sri Murdianti, S.Pd

3. Ketua Majlis Kesehatan                                  : Ely Zulfa, Amd,Keb.

4. Ketua Majlis Ekonomi dan Ketenagakerjaan : Maysaroh

5. Ketua Majlis Pembinaan Kader                      : Sri Yudiati Narsim

6. Ketua Majlis Kesejahteraan Sosial                : Ma' ful Titu

Shared Post: