'Aisyiyah

Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan

SUSUNAN ANGGOTA
Home » Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan

SUSUNAN ANGGOTA MAJELIS EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KABUPATEN PEMALANG

PERIODE 2015-2020

Ketua                    : Dra. Winarti Endang Wijiastuti, M.Pd

Wakil Ketua         : Hj. Tuti Misnaeni, SH

Sekretaris            : Istiqomah, S.Pd

Bendahara           : Hj. Zahro

 

                                                                                                                          Ditetapkan di      : Pemalang

                                                                                                                          Pada tanggal      : 20 Sya'ban 1437 H

                                                                                                                                                           27 Mei     2016    M

 

Ketua,                                                                                                               Sekretaris,

ttd                                                                                                                              ttd

Dra. Hj. Amiroh, M.Ag                                                                                     Hj. Maesaroh, S.PdI

NBM. 1200 789                                                                                                NBM. 738 889

Shared Post: